Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

Oprava střechy

Upozorňujeme návštěvníky tenisového klubu, že v termínu od 16. června bude probíhat oprava střechy na klubovně. Prosíme dbejte na zvýšenou opatrnost a bezpečnost při pohybu v areálu. Děkujeme

Valná hromada 2024

Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v pondělí 25. 3. 2024 od 18.00 hodin v klubovně tenisového klubu.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2023
5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2023
6. Zpráva o sportovní činnosti 2023
7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2024
8. Návrh rozpočtu TK na rok 2024
9. Zpráva revizní komise
10. Diskuse
11. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
12. Závěr

Ing. František Fidler v. r.
předseda klubu

Halový otvírák 4. 11. 2023

Posíláme do světa informace o 1. halovém turnaji této sezóny, který nejde nazvat jinak než OTVÍRÁK.🎾Koná se dne 4. 11. od 13:00, systém turnaje je VIP (čtyřhry, ve kterých se hráči točí). Členové, nečlenové, permanentkáři, nepermanentkáři, domácí i přespolní hráči jsou zváni. Závazné přihlášky podávat do 3. 11. 2023 na telefonních číslech 606 180 033, 603 175 078, nebo obsluze na recepci TK. Těšíme se na Vás!

Příměstské tenisové tábory 2023

Příměstské tenisové tábory 2023

TK Roudnice nad Labem pořádá opět tenisový příměstský tábor.

Termíny:
10. – 14. 7. 2023
14. – 18. 8. 2023

Program:
Program každý den od 8:30 do 16:00 hodin (příchod možný od 7.00, odchod do 17.00 hodin) – tenisová výuka, doprovodný program (výlety, přednášky, zdravověda, tvořivé dílny, zdravověda atd.)

Celodenní strava zajištěna (2x svačina, oběd, pitný režim)

Cena: 2 700 Kč/osoba (sourozenci 2 500 Kč/osoba)

Přihlášku naleznete zde.

Valná hromada 2023

Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná
v pondělí 27. 3. 2023 od 18.00 hodin v klubovně tenisového klubu.

Program: 

1. Zahájení

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2022 

5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2022 

6. Zpráva o sportovní činnosti 2022 

7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2023 

8. Návrh rozpočtu TK na rok 2023 

9. Zpráva revizní komise 

10. Volby výboru TK a revizní komise 

11. Zpráva volební komise 

12. Diskuse 

13. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady 

14. Závěr 

Roudnice nad Labem 19.2.2023

Ing. František Fidler v.r. 

předseda klubu