Provozní doba:

09:00 - 21:00

Zahájení letní sezony

Zimní sezona je za námi (v hale jsme si moc nezahráli) a nyní se chystáme na letní sezonu. V současné době se připravují kurty a celý areál k zahájení provozu, který je předběžně naplánován na pondělí 19.4.2021. Areál bude otevřen každý den v čase 9-21 hodin. V současné době platí, že nelze využívat vnitřní prostory klubu. Pravidla se budou upravovat dle nařízení vlády ČR. Upozorňuji členy a ostatní hráče, že stále platí rozhodnutí o zaplacených členských příspěvků a permanentek před prvním hraním.

Výbor TK rozhodl, že na základě vládních opatření a epidemiologické situace v ČR ruší povinnost členů TK odpracovat v roce  2021 brigádnické hodiny a o částku (300 Kč ženy, 450 Kč muži) budou navýšeny v roce 2021 členské příspěvky u těch členů, kteří mají povinnost odpracovat brigádnické hodiny.

Prosíme o úhradu převodem na účet TK 1002008369/0800.

Ing. František Fidler

Předseda tenisového klubu

Uzavření tenisového klubu

Na základě usnesení Vlády ČR se od 22. října 2020 od 6:00 hodin je kompletně uzavřen provoz a používání všech prostor v areálu TK. Rezervace venkovních kurtů nejsou možné!
Zrušen je veškerý provoz.
Děkujeme za pochopení! O aktuálních opatřeních Vás budeme informovat – sledujte naše webové stránky a facebook.
Ing. František Fidler
předseda TK

Omezení provozu tenisového klubu

V souvislosti s nouzovým stavem a usnesením vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření rozhodl výbor TK do odvolání o zákazu tréninku dětí ve věku od 6 do 18 let. Ostatní herní aktivity jsou povoleny.

Provozní doba je dočasně upravena od 13:00 do 18:00 hodin. Vnitřní prostory klubu není možné využívat.

Stavba přetlakové tenisové haly byla odložena, o dalším vývoji situace vás budeme informovat.

Ing. František Fidler

předseda klubu

 

Halová sezóna

Začátek halové sezóny se zatím odkládá na 26.10.2020🎾 Venkovní kurty jsou otevřeny dokud to počasí dovolí. Děkujeme za pochopení! O aktuálních opatřeních Vás budeme informovat.

Valná hromada 2020

Pozvánka 

Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v pondělí 5. 10. 2020 od 18.00 hodin v klubovně tenisového klubu. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2019 

5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2019 

6. Zpráva o sportovní činnosti 2019 

7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2020 

8. Návrh rozpočtu TK na rok 2020 

9. Zpráva revizní komise 

10. Diskuse 

11. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady 

12. Závěr 

 

V Roudnici nad Labem 23.8.2020

Ing. František Fidler v.r. 

předseda klubu