Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

Člen dospělý nad 18 let 2 700 Kč
Člen mládež do 18 let 1 500 Kč
Permanentka 4 000 Kč
Permanentka 3 000 Kč
Člen důchodce 65 - 70 let 1 650 Kč
Člen důchodce 71 - 79 let 500 Kč
Člen důchodce od 80 let 1 Kč
Permanentka 3 000 Kč
Permanentka 3 000 Kč
Permanentka 2 000 Kč
Vstupní poplatek Nový člen (dospělí) - po schválení výborem TK 30 000 Kč
Udržovací poplatek Po schválení výborem TK 500 Kč

Oznámení o platbě udržovacího příspevku je nutne podat před začátkem hraní na venkovních kurtech, nejpozději však do 31.5. daného roku. Není pak možná hra bez poplatků a dále není nárok na režijní listky do haly.

Hrající rodič pro rodiče hráčů TK 500 Kč

Pouze se svým dítětem ve volných hodinách

(neplatí pro rodiče hráčů registrovaných a hrajících v jiném klubu)

Vedoucí družstev mládeže 500 Kč
Členové výboru a čestní členové 1 Kč
Pronájem skříňky 200 Kč
Pronájem kurtu pro veřejnost 1 hodina 200 Kč

 

Platnost permanentek je pouze na letní sezónu a mimo halu a lze je využít až od zaplacení!

Výbor TK upozorňuje členy na povinnost úhrady členských příspěvků před prvním hraním na otevřených kurtech, nejpozději však do 31.5. daného roku.

Po tomto termínu nebude možné využívat členské výhody. Seznam členů, kteří nemají zaplaceno bude do 30.6.2023 vyvěšen na nástěnce klubu a budou písemně vyzvání k úhradě. Jestliže ani po té příspěvek neuhradí, budou na základě čl. IV., odst. 17 stanov TK vyškrtnuti z řad členů.

Ceník platný od: 10. 4. 2023