Provozní doba:

09:00 - 21:00

Člen dospělý nad 18 let 1 700 Kč
Člen mládež do 18 let 1 100 Kč
Permanentka 3 200 Kč
Permanentka 2 000 Kč

(2 000 Kč mládež se týká člena TK do 18 let registrovaného a hrajícího v jiném klubu)

Člen důchodce do 70 let 1 200 Kč
Člen důchodce 71 - 79 let 500 Kč
Člen důchodce od 80 let 1 Kč
Permanentka 2 200 Kč
Permanentka 2 200 Kč
Permanentka 2 000 Kč
Vstupní poplatek Nový člen (dospělí) - po schválení výborem TK 20 000 Kč
Udržovací poplatek Po schválení výborem TK 400 Kč

Oznámení o platbě udržovacího příspevku je nutne podat před začátkem hraní na venkovních kurtech, nejpozději však do 31.5. daného roku. Není pak možná hra bez poplatků a dále není nárok na režijní listky do haly.

Hrající rodič pro rodiče hráčů TK 400 Kč

Pouze se svým dítětem ve volných hodinách

(neplatí pro rodiče hráčů registrovaných a hrajících v jiném klubu)

Vedoucí družstev mládeže 400 Kč
Členové výboru a čestní členové 1 Kč
Pronáíjem skříňky 100 Kč
Pronájem kurtu pro veřejnost 1 hod do 12:00 130 Kč
Pronájem kurtu pro veřejnost 1 hod od 12:00 150 Kč
Poplatek trenérů za pevně objednané časy 1 hod / kurt 20 Kč

Povinná brigáda

  • muži, dorostenci (3 hod)
  • ženy, dorostenky (2 hod)
  • neodpracovaná hodina (150 Kč)

Povinná brigáda neplatí pro důchodce od 71 let a výše a členy výboru TK.

Platnost permanentek je pouze na sezinu a mimo halu a lze je využít až do zaplacení!

Výbor TK upozorňuje členy na povinnost úhrady členských příspěvků před prvním hraním na otevřených kurtech, nejpozději však do 31.5..

Po tomto termínu nebude možné využívat členské výhody. Seznam členů, kteří nemají zaplaceno bude do 30.6.2019 vyvěšen na nástěnce klubu a budou písemně vyzvání k úhradě. Jestliže ani po té příspěvek neuhradí, budou na základě čl. IV., odst. 17 stanov TK vyškrtnuti z řad členů.

Ceník platný od: 25.3.2019