Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

Valná hromada 2024

Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v pondělí 25. 3. 2024 od 18.00 hodin v klubovně tenisového klubu.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2023
5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2023
6. Zpráva o sportovní činnosti 2023
7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2024
8. Návrh rozpočtu TK na rok 2024
9. Zpráva revizní komise
10. Diskuse
11. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
12. Závěr

Ing. František Fidler v. r.
předseda klubu