Provozní doba:

09:00 - 21:00

Kontakt:

+420 603 175 078

Valná hromada 2020

Pozvánka 

Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v pondělí 5. 10. 2020 od 18.00 hodin v klubovně tenisového klubu. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2019 

5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2019 

6. Zpráva o sportovní činnosti 2019 

7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2020 

8. Návrh rozpočtu TK na rok 2020 

9. Zpráva revizní komise 

10. Diskuse 

11. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady 

12. Závěr 

 

V Roudnici nad Labem 23.8.2020

Ing. František Fidler v.r. 

předseda klubu 

Ohlédnutí za příměstskými tábory 2020

Letní příměstské tábory 2020

Již tradičně, jako každý rok, proběhly v letošní roce oblíbené dětské příměstské tenisové tábory. Vzhledem k letošní epidemiologické situaci, a s tím souvisejícím zvýšeným zájmem, jsme se rozhodli přidat i třetí turnus. V průběhu července a srpna se tak v našem klubu vystřídalo 75 dětí ve věku od 3 do 12 let. Většinu dne děti samozřejmě trávily na tenisových kurtech, kde se zdokonalovaly v tenise. Nemohl samozřejmě chybět doprovodný program, kdy jsme si vyzkoušeli lezeckou stěnu, prohlédli si roudnický zámek a věž Hlásku, podívali jsme se do History Parku v Ledčicích, proběhl i kurz zdravovědy a první pomoci a workshop s Ozoboty a 3D pery. Na závěr každého turnusu nemohlo chybět tradiční opékání buřtů všech zúčastněných a jejich rodin a přátel.

Aktuální informace k provozu TK – od 4. 5. 2020

Vzhledem k aktuálním vyhlášeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a nouzovému stavu na celém území ČR je od pondělí 4. května 2020 tenisový klub v omezeném režimu otevřen.

Provozní doba:

Pondělí – neděle 9:00 – 20:00 hodin

Rezervace kurtu musí proběhnout den předem telefonicky a vstup na kurt bude umožněn hráčům po zaplacení členských příspěvků nebo permanentek.

Kompletně uzavřeno je zázemí klubu, tedy zejména šatny a sprchy.

Prosíme všechny hráče, aby se v areálu zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou a dodržovali předepsané rozestupy a hygienická opatření (použití roušky, nebo jiného zakrytí nosu a úst po skončení hry).

Sledujte prosím naše webové stránky, kde budeme uvádět aktuální pravidla provozu klubu na základě dalších usnesení Vlády ČR či vydaných nařízení.

Ing. František Fidler, předseda

 

Vánoce 2019

Výbor Tenisového klubu Roudnice nad Labem přeje všem svým členům a hostům příjemné prožití vánočních svátků,
a v novém roce 2020 štěstí, zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů.