Provozní doba:

09:00 - 21:00

Halová sezóna

Začátek halové sezóny se zatím odkládá na 26.10.2020🎾 Venkovní kurty jsou otevřeny dokud to počasí dovolí. Děkujeme za pochopení! O aktuálních opatřeních Vás budeme informovat.

Valná hromada 2020

Pozvánka 

Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy na valnou hromadu, která se koná v pondělí 5. 10. 2020 od 18.00 hodin v klubovně tenisového klubu. 

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové a návrhové komise 

3. Zpráva mandátové komise 

4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2019 

5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2019 

6. Zpráva o sportovní činnosti 2019 

7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2020 

8. Návrh rozpočtu TK na rok 2020 

9. Zpráva revizní komise 

10. Diskuse 

11. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady 

12. Závěr 

 

V Roudnici nad Labem 23.8.2020

Ing. František Fidler v.r. 

předseda klubu 

Ohlédnutí za příměstskými tábory 2020

Letní příměstské tábory 2020

Již tradičně, jako každý rok, proběhly v letošní roce oblíbené dětské příměstské tenisové tábory. Vzhledem k letošní epidemiologické situaci, a s tím souvisejícím zvýšeným zájmem, jsme se rozhodli přidat i třetí turnus. V průběhu července a srpna se tak v našem klubu vystřídalo 75 dětí ve věku od 3 do 12 let. Většinu dne děti samozřejmě trávily na tenisových kurtech, kde se zdokonalovaly v tenise. Nemohl samozřejmě chybět doprovodný program, kdy jsme si vyzkoušeli lezeckou stěnu, prohlédli si roudnický zámek a věž Hlásku, podívali jsme se do History Parku v Ledčicích, proběhl i kurz zdravovědy a první pomoci a workshop s Ozoboty a 3D pery. Na závěr každého turnusu nemohlo chybět tradiční opékání buřtů všech zúčastněných a jejich rodin a přátel.

Aktuální informace k provozu TK – od 4. 5. 2020

Vzhledem k aktuálním vyhlášeným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a nouzovému stavu na celém území ČR je od pondělí 4. května 2020 tenisový klub v omezeném režimu otevřen.

Provozní doba:

Pondělí – neděle 9:00 – 20:00 hodin

Rezervace kurtu musí proběhnout den předem telefonicky a vstup na kurt bude umožněn hráčům po zaplacení členských příspěvků nebo permanentek.

Kompletně uzavřeno je zázemí klubu, tedy zejména šatny a sprchy.

Prosíme všechny hráče, aby se v areálu zdržovali pouze po dobu nezbytně nutnou a dodržovali předepsané rozestupy a hygienická opatření (použití roušky, nebo jiného zakrytí nosu a úst po skončení hry).

Sledujte prosím naše webové stránky, kde budeme uvádět aktuální pravidla provozu klubu na základě dalších usnesení Vlády ČR či vydaných nařízení.

Ing. František Fidler, předseda