Provozní doba:

09:00 - 21:00

Rezervace:

+420 603 175 078

Dětský příměstský tábor

TK Roudnice nad Labem pořádá opět tenisový příměstský tábor.


Termíny:

  • 8. - 12. 7. 2019
  • 19. - 23. 8. 2019

Program:

3 hodiny denně tenisová výuka, výlety, přednášky, koncert, výuka anglického jazyka a mnoho dalších aktivit

Cena:

  • 2 500,- Kč / týden
  • 500,- Kč /den

Přihlášky:

Závaznou přihlášku dítěte, společně s kopií průkazu pojištěnce nutno podat do 21. 6. 2019 u kustoda TK. Zároveň také uhradit v hotovosti zálohu 1 000 Kč nebo ji zaslat na účet TK: 1002008369/0800