<
Baner

 

O klubu

 

Krátký pohled do poválečné historie klubu  

  1. Původní tenisové kurty, ještě z doby první republiky, se nacházely na pozemku Sokola vedle kina, kde dnes stojí nepoužívaná hala. Po roce 1948 byly tyto kurty zlikvidovány z důvodu proklamace tenisu jako buržoazního sportu, nahrazeny gorotkami, poté až do počátku 70. let byla na jejich místě neudržovaná travnatá plocha.

  2. V roce 1973 parta tenisových nadšenců založila tenisový oddíl v rámci TJ Spartak Roudnice n.L. pod vedením prvního předsedy ing. Brodského a svépomocí, na místě původních zrušených kurtů, postavila 3 nové antukové kurty a cvičnou stěnu. Jako klubovnu zrekonstruovali malou budovu vedle vchodu na Zimní stadion, kde byla 1 šatna mužů, 1 šatna žen a malá kancelář. Průběh prací je vidět na historických fotografiích č. 1 až 4. Výstavba kurtůVýstavba kurtů

Výstavba kurtůVýstavba kurtů

  1. V roce 1975 již na kurtech probíhala soutěžní utkání, novým předsedou oddílu se stal Mudr. Michalička. V následujícím období vyrůstala řada mladých tenistů pod vedením ing. Vejlupka a Dany Hedánkové,  kteří následně hájili barvy oddílu jak v soutěžích družstev, tak i jednotlivců. Byli to např. Plzák, Beránek, Hádek, Grbavčic, Kapoun, bratři Krejčíkové, sestry Vyhnalovy, Vrbová atd. Samozřejmostí byla i účast družstva dospělých v meziokresním přeboru, za které startovali ing. Vejlupek, ing. Novák, Dr. Fridrichovský, Krása, Holý, Melíšková, Nováková, Tůmová a další. Na postup do vyšší soutěže družstev dospělých bylo nutné počkat na dobu, kdy dorostla nová generace mladých tenistů.

  2. V roce 1981 bylo na KVČSTV rozhodnuto o výstavbě skladu spartakiádních lehátek ve formě sportovní haly v Roudnici n.L., a to na pozemku našich kurtů. Bylo proto nutné pozemky uvolnit a jako náhradu nám byl nabídnut areál bývalé pily Šetek , t.č. v majetku naší nadřízené TJ Spartak Roudnice n.L. Po značném nátlaku i se strany městských orgánů výbor oddílu souhlasil s uvolněním prostoru a zahájil svépomocnou výstavbu nových kurtů a klubovny podle projektu ing. arch. Slacha. Tentokrát ale zemní práce byly prováděny pomocí zemních strojů, což urychlilo a ulehčilo výstavbu 4 kompletních kurtů a 1 singlového kurtu (na místě šestého kompletního kurtu stála stará hala garáží pro autobusy a auta TJ). Ukázka z dokončovacích prací je  na obr.č.5.Výstavba kurtů 
  3. Již v roce 1983 se mistrovská utkání družstev hrála na nových kurtech. Pro klubovnu byla využita stará budova fi Šetek s 2 osobními garážemi v přízemí a kancelářemi v poschodí. Po její rekonstrukci a přístavbě druhé části vznikla pěkná klubovna se šatnami, soc. zařízením, kuchyňkou, zasedací místností v poschodí a terasou. Tehdy jsme mohli konstatovat, že jsme na nuceném „stěhování“ vydělali jak počtem kurtů, tak i rozlohou klubovny. Otevřel se tím i prostor pro rozšíření výcviku nových mladých hráčů, kdy pod vedením M.Chudoby a dalších vyrostli hráči, umístění na předních místech severoč. žebříčku, jako např. Telerovský, Brodský, Hájek, Vrána, Weber,  Hromádková, Hájková a další. Starou kůlnu garáží se podařilo zlikvidovat až  v roce 1999 a na jejím místě byl postaven šestý kurt a současně zvětšen pátý kurt.

  4. S příchodem společenských změn po roce 1989 došlo k postupnému rozpadu TJ Spartak Roudnice n.L. na jednotlivé samostatné sportovní kluby. Dnem 5.12.1990 se náš oddíl stal právnickou osobou jako Tenisový klub Roudnice nad Labem s přiděleným IČO 673013. Postupně nám začal „zápas“ o získání areálu do vlastnictví. O pozemky ve vlastnictví státu („trvalé užívání“ TJ Spartak) a budovu ve vlastnictví TJ Spartak jsme museli bojovat u soudu s původním vlastníkem. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme měli v pořádku stavební povolení a kolaudaci, rozhodl soud o ponechání majetku současným vlastníkům a restituent obdržel náhradu. Tím byla uvolněna možnost postupného převodu majetku na klub  a zároveň možnost další modernizace areálu. V letech 2000-2001 byla provedena úprava klubovny pro celoroční provoz a příprava pro provoz přetlakové haly. Ten byl zahájen 10.10.2001 , privátní hala společníků J. a T.Gottwalda a R. Líbala byla podle nájemní smlouvy postavena na kurtech č. 1-3, vždy na období 6-ti zimních měsíců. V roce 2006 byla vybudována venkovní pergola dle projektu J.Austa. Poslední větší akcí byla rekonstrukce šaten v roce 2011, rovněž dle projektu J. Austa.   

Závěrem této retrospektivy je potřebné uvést jména těch, kteří se na drtivé většině úkolů a akcí pod vedením dlouholetého předsedy Mudr. Michaličky podíleli:   M. Novák, ing. Heřman, J. Štrobl, I. Plzák a další.  Jim patří náš dík.   

 B.Hájek

22.12.2011                                                                               

 

Aktuality
Rychlý kontakt
Tel.: +420 603 175 078
Mobil: +420 602 655 927
E-mail: info@tkroudnice.cz
Návštěvnost
Počasí
BlueBoard.cz
 
 
Tenisový klub - Roudnice nad Labem
Tenisový klub - Roudnice nad Labem
Alej 17. listopadu 265, 413 01 Roudnice nad Labem
Mobil: +420 603 175 078, E-mail: info@tkroudnice.cz