<
Baner

 

Aktuality

Pozvánka
Výbor TK Roudnice nad Labem zve všechny členy
na valnou hromadu,
která se koná v pondělí 25.3.2019 od 18. hodin v klubovně tenisového klubu.
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti klubu v roce 2018
5. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2018
6. Zpráva o sportovní činnosti 2018
7. Členská základna, návrh členských příspěvků a dalších poplatků na rok 2019
8. Návrh rozpočtu TK na rok 2019
9. Zpráva revizní komise
10. Volby výboru TK a revizní komise
11. Zpráva volební komise
12. Diskuse
13. Zpráva návrhové komise – usnesení valné hromady
14. Závěr
Roudnice nad Labem 10.2.2019
Ing. František Fidler v.r.
předseda klubu
Aktuality
Rychlý kontakt
Tel.: +420 603 175 078
Mobil: +420 602 655 927
E-mail: info@tkroudnice.cz
Návštěvnost
Počasí
BlueBoard.cz
 
 
Tenisový klub - Roudnice nad Labem
Tenisový klub - Roudnice nad Labem
Alej 17. listopadu 265, 413 01 Roudnice nad Labem
Mobil: +420 603 175 078, E-mail: info@tkroudnice.cz